_Krishna Wonen & Zorg - W (3)

Privacyreglement

Inleiding

Bij Krishna Wonen en Zorg respecteren en beschermen we uw privacy. We verwerken uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacyreglement informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1. Verantwoordelijke

Krishna Wonen en Zorg 

 •  Locatie Almere:  Rentmeesterstraat 46, 1315 JS Almere
 • Locatie Den Haag: De Gaarde 51, 2542 CB Den Haag 

Info@krishna-wonenenzorg.nl

+31 643 975 310

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Medische gegevens en zorgbehoeften
 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten
 • Bankgegevens voor betalingen

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens op de volgende manieren:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten
 • Wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website
 • Wanneer u deelneemt aan onze dagbesteding of andere activiteiten

4. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van zorg- en dienstverlening
 • Het beheren van cliëntdossiers
 • Het factureren van onze diensten
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het verbeteren van onze dienstverlening

5. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming van de betrokkene

6. Delen van gegevens met derden

Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met derden die uw gegevens namens ons verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen en alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

8. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

9. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op inzage: U kunt een kopie opvragen van de gegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt verzoeken om overdracht van uw gegevens aan uzelf of een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

10. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. U kunt uw cookievoorkeuren beheren via de instellingen van uw browser.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

3. Verder is in dit reglement geregeld dat:
 
• wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
• wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
• alleen degenen die betrokkenen zijn bij de begeleiding aan u, op de hoogte zijn van uw situatie;
• wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen;
• u recht heeft om uw gegevens in te zien;
• u ons kunt verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
• u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de begeleiding is geëindigd.

Meer weten over het privacyreglement? U kunt als cliënt van Krishna Wonen en ZOrg BV dit document opvragen door per e-mail een verzoek te doen aan: info@Krishna-wonenenzorg.nl