_Krishna Wonen & Zorg - W (3)

Privacy Verklaring

Bij Krishna Wonen en Zorg hechten wij veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1. Wie zijn wij? Krishna Wonen en Zorg 

Locatie Almere: Rentmeesterstraat 46, 1315 JS Almere 

Locatie Den Haag: De Gaarde 51, 2542 CB Den Haag

Telefoonnummer: +31643975310

E-mailadres: info@krishna-wonenenzorg.nl

2. Welke gegevens verzamelen wij? Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Persoonlijke gegevens, Medische gegevens en zorgbehoeften
 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens? Wij verzamelen uw gegevens wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor onze diensten
 • Een contactformulier op onze website invult
 • Ons telefonisch of per e-mail contacteert
 • Deelneemt aan activiteiten binnen onze dagbesteding
 • Uw solliciteerd voor een functie binnen onze onderneming

4. Waarom verzamelen wij uw gegevens? Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om:

 • Onze zorg- en dienstverlening op u af te stemmen
 • Uw gezondheid en welzijn te monitoren
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Contact met u op te nemen over onze diensten

5. Hoe beschermen wij uw gegevens? Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen.

6. Delen van gegevens met derden Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met derden die uw gegevens namens ons verwerken.

7. Uw rechten U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens
 • Uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • Beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • Uw gegevens over te dragen (dataportabiliteit)

8. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

10. Contact Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Krishna Wonen en Zorg

Locatie Almere: Rentmeesterstraat 46, 1315 JS Almere 

Locatie Den Haag: De Gaarde 51, 2542 CB Den Haag

Telefoonnummer: +31643975310 – E-mailadres: info@krishna-wonenenzorg.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2024.